Shortregister

Finanstilsynet har laget en oversikt som løpende holder oversikt over shortposisjoner på aksjer i Norge.

Oversikten finner du her.

En short eller en short posisjon opprettes når en trader først selger et verdipapir med den hensikt å tilbakekjøpe det eller dekke det senere til en lavere pris.

I praksis betyr dette at du vil tjene penger om verdien på aksjen faller. Vice versa kan du i teorien tape uendelig med penger, ettersom det ikke finnes et absolutt tak for høyt en aksje kan stige. Det meste du kan tjene på en ubelånt short av en aksje er 100%.