London Whale

I april og mai 2012 tapte JPMorgan Chases Chief Investment Office, altså investeringsbankens egne investeringer, seks milliarder dollar på investeringer gjort via deres London-kontor. Traderen i disse handlene fikk kallenavnet “London Whale”.

De omstridte tradene var i credit default swap (CDS), verdipapirer som fungerer som forsikring av obligasjoner og stiger i verdi i takt med fallende verdi for de underliggende obligasjoene.

Det ble først anslått at banken hadde tapt to milliarder dollar, et estimat som senere ble oppjustert til seks milliarder dollar, eller litt over 50 milliarder kroner.

Det ble senere kjent at London Whale var Bruno Iksil, en såkalt rouge trader i JPMorgan.

I realiteten var det trolig hans motparter som lekket hans posisjoner, og begynte å trade mot han, samtidig som Iksil hevder å ha forsøkt å overtale ledelsen om å stenge ned posisjonene.

JPMorgans CIO, Ina Drew, måtte gå av som følge av det gigantiske tapet.

Bruno Iksil ble den store syndebukken i affæren. Hele historien, og hans perspektiv kan leses her.