Forvalter

Kapitalforvaltning er investeringer på vegne av andre. Selskaper som driver med kapitalforvaltning kalles gjerne forvaltere, men det brukes også om den enkeltpersonen som er formelt ansvarlig for en portefølje eller et fond.

De som driver forvaltning kan være fondsforvaltere, family office, investeringsbank eller en enkeltperson.

Institusjoner tilbyr investeringstjenester sammen med et bredt spekter av tradisjonelle og alternative produkttilbud som kanskje ikke er tilgjengelig for den gjennomsnittlige investoren.

Rollen som en kapitalforvalter består i å bestemme hvilke investeringer du skal gjøre, eller unngå, for å få en kundes portefølje til å vokse, men minst like viktig er det å unngå tap.

En forvalter har gjerne en rekke støttespillere rundt seg, som ofte omtales som back office og/eller middle office.

En forvalter vil drive rigorøse undersøkelser av både makro- og mikroanalytiske forhold, for å gjøre kjøp og salg innenfor et gitt mandat.

Oftest vil en forvalter investere i produkter som aksjer, obligasjoner, opsjoner, renteprodukter, eiendom, råvarer, alternative investeringer og aksjefond.