Spesialist

En spesialist er en market maker som fysisk er tilstede på et børsgulv.