Futures

Foto: Lars Plougmann (flickr) Creative Commons

Uttrykket “futures” benyttet i finans, betyr utsatt oppgjør. Man avtaler fremtidig pris og oppgjørsfrist på et finansielt aktiva basert på dagens kurs. Futures ligner på forwards, med unntak av at førstnevnte er børsnotert. Man har dermed mange potensielle aktører man kan handle med.

I Skandinavia benyttes også uttrykket “terminer” når det snakkes om futures.

En av fordelene med futures er at de ikke krever full betaling for det aktuelle aktiva før oppgjøret endelig finner sted. Dette kan være gunstig dersom man ikke har tilstrekkelig likviditet når handelen inngås.

Handler man futures vil man ha en oppgjørssentral (clearinghus) som motpart. Både kjøpere og selgere av en futures kontrakt må stille sikkerhet. Størrelsen på denne avhenger av hvor mye det aktuelle aktiva forventes å variere i pris i løpet av kontraktsperioden.

Prisen på en futures kontrakt er basert på prisen til det aktuelle aktiva idag pluss et rentepåslag som tilsvarer finansieringskostnaden i perioden. Ønsker man å benytte finansiering, er futures en langt rimeligere måte å gjøre dette på enn å låne i bank.

Finansielle futures prises utelukkende på basis av finansieringskostnaden, mens andre typer futures (eksempelvis råvarefutures) også tar hensyn til sesongmessige variasjoner i tilbud og etterspørsel, lagersituasjonen, værrapporter etc.