Finansmedia

Etter det vi kan se, startet norsk finansmedia i 1989, ved stiftelse av selskapet som nesten hundre år senere ble til Dagens Næringsliv; Norges Sjøfartstidende.

Den hjemvendte sjømannenen og sjømannshjem-bestyrer Magnus Andersen ga i 1890 ut første utgave av Norges Sjøfartstidende.

Andersen, som nettopp var kommet tilbake fra Brooklyn i New York, startet med et løfte om at enhver sjømann som stiftet årsabonnement, ville få erstatning på 50 kroner om han forliste.

Opplaget i 1891 var på 4000 eksemplarer, og selskapet gikk med overskudd på 2300 kroner.

Det ble senere hetende Norges Handels- og Sjøfartstidende, for så å få sitt nåværende navn, Dagens næringsliv.

I 1891 grunnla Einar Sundt næringslivsmagasinet Farmand. Dette magasinet skulle være et “organ for næringslivets frihet”. Magasinet kom ut ukentlig. Farmand kan sies å være et annet ord for “handelsmann”, som moderne kan kalles en “trader“.

I 1971 stiftet Trygve Hegnar Kapital, som en direkte konkurrent av Farmand. Senere startet han også Finansavisen og Hegnar Online.

Rundt 2000-tallet ble en rekke nettaviser etablert som en effekt av eksplosjon av aksjehandel i dot.com-perioden. Dette var iMarkedet, Stocklink og Hegnar Online. Senere på 2000-tallet stiftet VG og Aftenposten sammen E24.no, og med påfallende likt navn og nesten samme oppstartsdato kom Nettavisen ut med NA24.

I 2019 lanserte Dagbladet Borsen.no.

Norske finansaviser og magasin på papir:

Norsk finansnettaviser:

Tidligere norske finansviser, nettaviser og magasiner:

TV-program om finans:

Ettersom denne artikkelen inneholder historie langt tilbake, kan det være mange unøyaktigheter. Har du innspill eller korrigering, send gjerne mail til tiderpengerpost@gmail.com.