Børsgulv

Foto: NYSE

Et børsgulv er en enkel måte å referere til området der direkte handel av finansielle instrumenter historisk sett har funnet sted. Dette kan være aksjer, opsjoner, obligasjoner, valuta og andre instrumenter.

I Norge var det historisk sett stort sett utelukkende handel av verdipapirer på det fysiske handelsgulvet, mens børsgulvene til New York Stock Exchange i New York og Chicago Board of Trade i Chicago ble selve symbolene på finans og trading.

I nyere tid har børsgulvet fått en mer marginal rolle, og opprettholdes i dag på noen få børser, men mest av sentimentale grunner. Det kan også være fint å ha noe å fotografere.

Her kan du se noen foto fra det gamle børsgulvet på Oslo Børs, som ble faset ut 11. mars 1988.