Børs

En børs er et sted der aksjemeglere, tradere og investorer kan kjøpe og selge verdipapirer, for eksempel aksjer i aksjer, obligasjoner, opsjoner, valuta, futures og andre finansielle instrumenter.

Dette gir et sentralisert sted å utveksle eierskap i verdipapirer. I tillegg er slike institusjoner normalt knyttet opp til en oppgjørssentral, som sørger for korrekt oppgjør ved kjøp og salg.

Børs kan også fasilitere for utstedelse og innløsning av verdipapirer og finansielle instrumenter, i tillegg til diverse kapitalhendelser som utstedelse av nye aksjer, utstedelse av gjeld og utbytte.

Verdipapirer som handles på en børs inkluderer aksjer utstedt av børsnoterte selskaper, aksjefond, derivater, obligasjoner, futures og opsjoner.

I moderne tid har børsene ofte en kontinuerlige auksjon, med kjøpere og selgere til enhver tid. Dette har i de fleste tilfeller erstattet open outcry på et børsgulv.

Irakiske tradere oppdaterer priser på irakiske aksjer til salgs på Den irakiske børsen (ISX) i Baghdad under Operation Iraqi Freedom i 2003. Foto: SSGT D Myles Cullen, USAF (Public Domain)