Aksjeselskap (AS)

Et aksjeselskap (AS) er et selskap hvor hverken eiere, ansatte eller styret har personlig ansvar for selskapets forpliktelser. Et aksjeselskap har en innbetalt aksjekapital fordelt på antall aksjer i selskapet.

I Norge er nå minstekravet til aksjekapital i et selskap uten personlig ansvar (AS) 30.000 kroner.

I et AS er strukturen klar. Øverste organ er generalforsamlingen, så styret, så lederen og nederst ansatte. Generalforsamlingen er bygget opp av aksjonærene.

Det finnes en rekke årsaker og fordeler med å benytte seg av et AS over selskapsformer som enkeltmannsforetak og DA. I tillegg til ingen personlig ansvar utover innskutt egenkapital, er selskapet definert og “beskyttet” av aksjeloven.