Allmennaksjeselskap (ASA)

Aksjeloven gjelder for aksjeselskaper (AS). For allmennaksjeselskaper (ASA) gjelder allmennaksjeloven.

Del denne:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email