Allmennaksjeselskap (ASA)

Aksjeloven gjelder for aksjeselskaper (AS). For allmennaksjeselskaper (ASA) gjelder allmennaksjeloven.