Yield (eiendom)

Yield er enkelt forklart et øyeblikksbilde av avkastningen fra leieinntektene på en eiendom. Yielden gir deg en indikasjon på fremtidige inntekter.

Det mest brukte yield-begrepet er netto yield. Det er enkelt å regne seg frem til netto yield; leieinntekter minus drifskostnader delt på eiendommens verdi ganger 100. Da får du et prosent-tall, og jo høyere dette tallet er, jo “bedre” kjøp er et næringsbygg.

Det finnes ingen faste mål for gode eller dårlige yield, men i Norge har det typisk ligget mellom 7 og 10%. Dette betyr at leieinntekter betaler ned et næringsbygg på mellom ti og 12 år – sånn omtrentlig og forutsatt at bygget er utleiet i hele perioden til nogenlunde stabile priser.