Yankee obligasjon

En Yankee-obligasjon er en gjeldsforpliktelse utstedt av en utenlandsk enhet, for eksempel en stat eller et selskap, som handles i USA og pålydende i amerikanske dollar.

Del denne:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email