Window Dressing

Window dressing er en strategi som brukes av aksjefond og andre porteføljeforvaltere nær slutten av året eller kvartalet for å forbedre utseendet til fondets resultater før de presenteres for kunder eller aksjonærer. For å kle seg, selger fondsforvalteren aksjer med store tap og kjøper høytflygende aksjer nær slutten av kvartalet. Disse verdipapirene rapporteres deretter som en del av fondets beholdning.

Del denne:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email