Warrant

Warrants er et derivat som gir rett, men ikke forpliktelse, til å kjøpe eller selge et verdipapir – vanligvis en egenkapital – til en bestemt pris før utløpet. Prisen som den underliggende verdipapiret kan kjøpes eller selges til, blir referert til som utøvelseskurs eller innløsningspris. En amerikansk warrant kan utøves når som helst på eller før utløpsdatoen, mens europeiske warrants bare kan utøves på utløpsdatoen. Garantier som gir rett til å kjøpe et verdipapir, kalles call warrants; de som gir rett til å selge et verdipapir er kjent som put-warrants.

Del denne:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email