VWAP

Volumvektet gjennomsnittspris (VWAP) er et handelsmotode som brukes av investorer som gir gjennomsnittsprisen et verdipapir har handlet til hele dagen, basert på både volum og pris. Det er viktig fordi det gir handelsmenn innsikt i både trenden og verdien av et verdipapir.