Volcker Rule

Volcker-regelen er en føderal forskrift som generelt forbyr banker å drive visse investeringsaktiviteter med egne kontoer og begrenser deres omgang med hedgefond og private equity-fond, også kalt dekkede fond. Volcker-regelen tar sikte på å beskytte bankkunder ved å hindre bankene i å gjøre visse typer spekulative investeringer som bidro til finanskrisen i 2008.