Volatilitetsswap

En bytteavtale basert på volatiliteten til et finansielt produkt (aksje, valuta, indeks, råvare etc). Gevinst/tap fremkommer av differansen mellom prisen på volatilitetsswappen i utgangspunktet og den realiserte volatiliteten i perioden. Man bytter med andre ord forventningen om volatilitet med den realiserte volatiliteten. Volatilitetsswapper handles direkte med investeringsbanker (OTC) og krever at man har en ISDA-avtale.