Volatilitet

Volatilitet er et statistisk mål på spredning av avkastning for en gitt sikkerhets- eller markedsindeks. I de fleste tilfeller, jo høyere volatilitet, desto farligere er sikkerheten. Volatilitet måles ofte som enten standardavvik eller avvik mellom avkastning fra den samme sikkerhets- eller markedsindeksen. Matematisk kjent også som standardavvik. Måler bevegelser utenfor gjennomsnittsverdien (forventet verdi). Blir også benyttet som uttrykk for usikkerhet.