VIX

Opprettet av Cboe Global Markets (opprinnelig kjent som Chicago Board Options Exchange (CBOE)), er Cboe Volatility Index, eller VIX, en sanntids markedsindeks som representerer markedets forventning om 30-dagers fremtidsrettet volatilitet. Avledet av prisinngangene til S&P 500 indeksopsjonene, gir det et mål på markedsrisiko og investorers følelser. Det er også kjent med andre navn som “Fear Gauge” eller “Fear Index.” Investorer, forskningsanalytikere og porteføljeforvaltere ser på VIX-verdier som en måte å måle markedsrisiko, frykt og stress før de tar investeringsbeslutninger.