Vertikal spread

Opsjonsstrategi hvor kjøper og utsteder har begrenset risiko og begrenset oppside ved at det kjøpes en opsjon og utstedes en annen opsjon med samme forfall på samme underliggende. Eksempel: OBX november 720 kjøpsopsjon handler på 21 og OBX november 740 kjøpsopsjon ligger på 9. En long vertikal spread vil da bestå av å kjøpe 720 og utstede 740 opsjonene for en netto premie på 12 (21-9). Dersom OBX er over 740 ved forfall vil avkastningen være på 8 (differansen mellom strikene minus betalt premie 20-12=8). Avkastningen blir da 75% basert på premien man betalte til tross for at OBX kun har steget 2.8%. Vertikal spreader betegnes ofte som “bull” eller “bear” spreader.