Verdiaksje

En verdiaksje refererer til aksjer i et selskap som ser ut til å handle til en lavere pris i forhold til dets grunnleggende grunnlag, for eksempel utbytte, inntjening eller salg, noe som gjør det tiltalende for verdiinvestorer.