Vekstaksje

En vekstaksje er enhver andel i et selskap som forventes å vokse med en hastighet som er betydelig over den gjennomsnittlige veksten i markedet. Disse aksjene gir generelt ikke utbytte. Dette er fordi utstedere av vekstaksjer vanligvis er selskaper som ønsker å reinvestere inntektene de påløper for å akselerere veksten på kort sikt. Når investorer investerer i vekstaksjer, forventer de at de vil tjene penger gjennom kursgevinster når de til slutt selger aksjene sine i fremtiden.