Vega

Opsjonspremiens følsomhet i forhold til endring i implisitt volatilitet.