Vanna

Endringen i delta på en opsjon som finner sted når opsjonens implisitt volatilitet forandrer seg.