Vanilla option

En vanlig opsjon uten betingelser knyttet til den annet enn innløsningskurs og løpetid. Børsnoterte opsjoner er nesten utelukkende “vanilla”. Stammer fra uttrykket “plain vanilla” som betyr “vanlig”.