Valutaswap

En bytteavtale som benyttes til kurssikring ved at valuta som kjøpes idag samtidig selges på en dato frem i tid. Kursen man får på den fremtidige leveringen avtales når man inngår den første handelen og er basert på kursen man da handler til pluss/minus renten i perioden frem til endelig forfall. Kursen man får frem i tid kan dermed bli høyere eller lavere enn kursen idag avhengig av renteforskjellen.