Valutahandel

Valutahandel (forex eller FX) er handel med en valuta mot en annen. For eksempel kan man bytte amerikanske dollar mot euro. I motsetning til aksjemarkedet, er valutamarkedet desentralisert og består av en serie elektroniske markedsplasser, direktehandel mellom aktører, samt markedsplasser organisert av interbank meglere (meglere som megler mellom banker).