Value At Risk (VAR)

Populær metode for å vurdere porteføljerisiko som tar hensyn til volatilitet og korrelasjon. Svakheten i modellen er at både volatilitet og korrelasjon kan være svært ustabile parametre.