Utsteder

En utsteder er en juridisk enhet som utvikler, registrerer og selger verdipapirer for å finansiere sin virksomhet. Utstedere kan være selskaper, investeringskontorer eller innenlandske eller utenlandske myndigheter. Utstedere er juridisk ansvarlige for forpliktelsene til emisjonen og for rapportering av økonomiske forhold, vesentlig utvikling og annen operativ virksomhet som kreves av regelverket i deres jurisdiksjon.