Utstede opsjoner

Å utstede, eller skrive en opsjon refererer til en investeringskontrakt der det betales et gebyr, eller premie, til forfatteren i bytte mot retten til å kjøpe eller selge aksjer til en fremtidig pris og dato. Salgs- og kjøpsopsjoner for aksjer er vanligvis skrevet i lodd, hvor hvert parti representerer 100 aksjer.