Utenlandsk direkte investering

En utenlandsk direkte investering (FDI) er en investering foretatt av et firma eller enkeltperson i ett land i forretningsinteresser i et annet land. Generelt finner FDI sted når en investor etablerer utenlandsk forretningsdrift eller anskaffer utenlandske forretningsdeler i et utenlandsk selskap. Imidlertid skiller utenlandske investeringer seg fra porteføljeinvesteringer der en investor bare kjøper aksjer i utenlandske selskaper.