Ute av pengene

En out of the money opsjon (OTM) er en opsjon uten intrinsisk verdi, kun en markedsverdi. Prisen på verdipapiret er enten under pålydende for en kjøpsopsjon eller over pålydende for en salgsopsjon.