Underwriter

En garantist er enhver part som vurderer og påtar seg en annen parts risiko for et gebyr. Gebyret som betales til en underwriter har ofte form av en provisjon, premie, spread eller rente. Underwriters spiller en avgjørende rolle i mange bransjer i finansverdenen, inkludert pantelån, forsikringsindustri, aksjemarked og noen vanlige typer gjeldssikkerhetshandel. Et individ i stillingen som en ledende garantist kalles noen ganger en bokløper.