Trygg havn

En trygg havn er en investering som forventes å beholde eller øke i verdi i tider med markedsturbulens. Sikre havner søkes av investorer for å begrense eksponeringen mot tap i tilfelle markedsnedgang. Imidlertid kan hvilke eiendeler som er trygge havner, variere avhengig av det spesielle nedmarkedet. Det betyr at for at en investering skal fungere som en trygg havn, må investorene utføre god due diligence.