Triple Witching

Triple witching er samtidig utløp av aksjeopsjoner, aksjeindeksfutures og aksjeindeksopsjonskontrakter samme dag. Det skjer fire ganger i året: den tredje fredagen i mars, juni, september og desember. Fordi tre opsjonsklasser utløper alle på samme dag, kan det føre til økt handelsvolum og uvanlig kurshandling i de underliggende eiendelene.