Trading Halt

En handelsstopp er en midlertidig suspensjon av handel for en bestemt verdipapir eller verdipapirer ved en børs eller på tvers av flere børser. Handelsstopp vedtas vanligvis i påvente av en nyhetsmelding, for å rette opp en ordreubalanse, som et resultat av en teknisk feil, eller på grunn av bekymringer fra myndighetene. Når en handelsstopp er i kraft, kan åpne ordrer bli kansellert, og opsjoner kan fortsatt utøves.