Total Return Swap

En TRS er en bytteavtale der den ene parten utfører betalinger basert på en fast rente, enten fast eller variabel, mens den andre parten utfører betalinger basert på avkastningen til en underliggende eiendel, som inkluderer både inntekten den genererer og eventuell kapital gevinster. I totalavkastningsbytter er den underliggende eiendelen, referert til som referanseaktiva, vanligvis en aksjeindeks, en kurv med lån eller obligasjoner. Eiendelen eies av parten som mottar den innstilte satsen.