Time decay

Time decay er et mål på nedgangen i verdien av en opsjonskontrakt på grunn av tidens forløp. Tidsråte akselererer ettersom tidspunktet for utløpet nærmer seg siden det er mindre tid til å realisere et overskudd fra handelen.