Time decay

Time decay er et mål på nedgangen i verdien av en opsjonskontrakt på grunn av tidens forløp. Tidsråte akselererer ettersom tidspunktet for utløpet nærmer seg siden det er mindre tid til å realisere et overskudd fra handelen.

Del denne:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email