Tier 1

Tier 1 kapital brukes til å beskrive kapitaldekning i en bank og refererer til kjernekapital som inkluderer egenkapital og oppgitte reserver. Aksjekapital inkluderer instrumenter som ikke kan innløses etter valg av innehaveren.

Del denne:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email