Tier 1

Tier 1 kapital brukes til å beskrive kapitaldekning i en bank og refererer til kjernekapital som inkluderer egenkapital og oppgitte reserver. Aksjekapital inkluderer instrumenter som ikke kan innløses etter valg av innehaveren.