Tick

Et tick er et mål på minimum bevegelse oppover eller nedover i prisen på et verdipapir. Et tick kan også referere til endringen i prisen på et verdipapir fra en handel til neste handel. Siden 2001 og fremkomsten av desimalisering er minimumsstørrelsen for aksjer som handler over $ 1 en cent.