TED Spread

TED spread er forskjellen mellom tremåneders statsskuldregning og tremåneders LIBOR basert i amerikanske dollar. For å si det på en annen måte, er TED spread forskjellen mellom renten på kortsiktig amerikansk statsgjeld og renten på interbanklån.

Del denne:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email