TARP

Troubled Asset Relief Program. Vedtatt av president Bush i oktober 2008 og gjorde det mulig for finansinstitusjoner å dumpe sine dårlige investeringer over på staten. Redningspakken var på $700 milliarder av samfunnets midler.