Table top

Opsjonsstrategi som er en ratio front spread hvor man utsteder et høyere antall opsjoner enn det man har kjøpt, men fordeler disse over to ulike innløsningskurser.

Del denne:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email