Sykliske aksjer

En syklisk aksje er en aksje som er pris påvirkes av makroøkonomiske eller systematiske endringer i den samlede økonomien. Sykliske aksjer er kjent for å følge syklusene i en økonomi gjennom ekspansjon, topp, lavkonjunktur og gjenoppretting. De fleste sykliske aksjer involverer selskaper som selger skjønnsmessige varer som forbrukerne kjøper mer i en blomstrende økonomi, men bruker mindre på under en lavkonjunktur.