Swap

En finansiell bytteavtale. Man kan eksempelvis bytte flytende rente mot fastrente, spot valuta mot fremtidig levering, implisitt volatilitet mot realisiert volatilitet etc. En swap medfører motpartsrisiko så den krever at man stiller sikkerhet for oppgør og endringer i verdien i perioden.