Susquehanna International Group

Anerkjent amerikansk market making firma innen opsjoner stiftet i 1987. Grunnlegger og første sjef var Jeff Yass, som i tillegg er en kjent poker- og BlackJack spiller. Yass ble opprinnelig sponsret av Izzy Englander i det verdenskjente hedgefondet Millenium Management, slik at han kunne kjøpe seg et sete på Philladelphia Stock Exchange (sistnevnte var den første børsen som noterte valutaopsjoner). Poker brukes blant annet i opplæringen av selskapets tradere. SIG har idag nesten 2000 ansatte og har utvidet virksomheten sin til også å omfatte trading av kryptovaluta. SIG har idag seks kontorer i USA, fem i Asia og to i Europa. SIG er også store market makere i ETF’er. SIG er motpart til ca. 1/4 av alle opsjoner som handles på amerikanske børser.