Stress test

I finans er det ofte bankene som må stresstestes, spesielt etter 2008. En bankstresstest er en analyse utført under hypotetiske scenarier designet for å avgjøre om en bank har nok kapital til å tåle et negativt økonomisk sjokk. Disse scenariene inkluderer ugunstige situasjoner, for eksempel en dyp lavkonjunktur eller et finansmarkedskrasj. I USA er banker med 50 milliarder dollar eller mer pålagt å gjennomgå interne stresstester utført av sine egne risikostyringsteam og Federal Reserve.