Strangle

Opsjonsstrategi bestående av Out of The Money (OTM) calls og puts, hvor man enten kjøper eller selger begge. I likhet med straddle håper kjøper på store bevegelser mens utsteder ønsker mindre bevegelser. Kjøper bryr seg ikke om hvilken retning markedet tar, kun at det blir store bevegelser, man er med andre ord long volatilitet som kjøper og short som utsteder.