Straddle

Opsjonsstrategi bestående av At The Money (ATM) calls og puts. Kjøper man en straddle kjøper man både kjøps- og salgsopsjon med innløsningskurs lik dagens kurs på underliggende. Det underliggende instrument må da bevege seg mer enn premien man har betalt for de to opsjonene for at man skal tjene penger. Kjøper satser dermed på større bevegelse i opsjonenes levetid enn det som er priset inn, mens utsteder håper på det motsatte. Kjøper bryr seg ikke om hvilken retning markedet tar, kun at det blir store bevegelser, man er med andre ord long volatilitet som kjøper og short som utsteder.