Story stock

En historie-aksje er en aksje som handles langt over forventet markedsverdi basert på forventninger og drømmer om fremtidige inntekter.